Search

Click "Enter" to submit the form.

Oproep Atelier EU

Kandidatuur 'KULT XL Ateliers 2023 - Europees atelier'

1. Gegevens van de kandidaat

2. Bijlagen

U dossier is geldig indien u de volgende bijlagen upload:

1) Het ingevulde en ondertekende kandidaatstellingsformulier.
2) Een mandaatbewijs (bv. statuten voor een vzw), indien u indient als rechtspersoon.
3) Een beknopt portfolio met een tiental fotografische reproducties van werken en/of tentoonstelling, en eventueel maximaal vijf links naar het video- en/of performancewerk van de kandida(a)t(e).
4) Een curriculum vitae van de kandida(a)t(e). Bij een gezamenlijke kandidatuur, een curriculum vitae van elk lid van het collectief.


Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.