Zoeken

Click "Enter" to submit the form.

Steun vragen voor je cultureel project

De gemeente Elsene kan culturele subsidies toekennen of subsidies in verband met het wijkleven. De subsidies worden in het algemeen toegekend aan organisaties en natuurlijke personen die zijn gedomicilieerd in Elsene of voor activiteiten die in Elsene plaatsvinden.

De projecten en organisaties worden gesteund in het kader van de algemene beleidsverklaring 2018-2024 en het cultuurbeleidsplan 2020-2025.

Twee soorten subsidies kunnen worden toegekend

De projectsubsidie

De projectsubsidie heeft als doel een eenmalig cultureel project te ondersteunen.

Bijvoorbeeld: een tentoonstelling, een festival, een reeks performances, de creatie van een voorstelling.

Het kan gaan om een subsidie ‘in specie’, met name de overschrijving van een geldsom, of ‘in niet-specie’, zoals het gratis ter beschikking stellen van een zaal of van materiaal.

Het is mogelijk om voor eenzelfde project zowel een subsidie ‘in specie’ als ‘in niet-specie’ aan te vragen.

De werkingssubsidie

Deze subsidie is bedoeld om een organisatie op structurele wijze te ondersteunen bij het uitvoeren van haar missies. Het gaat meestal om een subsidie ‘in specie’.

Bijvoorbeeld: de gemeente kent een geldsom toe aan een organisatie in Elsene die culturele activiteiten organiseert.

De werkingssubsidie wordt per kalenderjaar toegekend.

Hoe vraag je een culturele subsidie aan bij de gemeente Elsene?

(minstens 2 maanden voor de start van het project)

Bij voorbeeld: u bent op zoek naar een ruimte voor een tentoonstelling of een voorstelling.

Neem voor de organisatie van een evenement in openlucht of voor het lenen van materiaal contact op met de Cel Evenementen.

De dienst Cultuur beschikt over verschillende ruimtes: het Mercelistheater (polyvalente zaal en theaterzaal, het Molièretheater, de Kapel van Boondaal en de tentoonstellingsruimte KULT XL Ateliers.

Er bestaan ook andere gemeentelijke zalen die gehuurd kunnen worden, waarvan hier een kort overzicht.

1

Raadpleeg de beschrijving van de verschillende zalen: het Mercelistheater, het Molièretheater, de Kapel van Boondaal en de tentoonstellingsruimte KULT XL Ateliers;

2

Neem contact op met de dienst Cultuur (cultuur@elsene.brussels – 02 515 64 63) om de beschikbaarheid van de zalen te kennen.

3

Vul na de bevestiging van de beschikbaarheid van de zaal het subsidieaanvraagformulier in.

4

Stuur het ondertekend terug naar cultuur@elsene.brussels of per post: Ter attentie van het college van burgemeester en schepenen – Dienst Cultuur van Elsene, Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene.

1

Vul het subsidieaanvraagformulier in;

2

Stuur het ondertekend terug naar cultuur@elsene.brussels of per post: Ter attentie van het college van burgemeester en schepenen – Dienst Cultuur van Elsene, Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene.

Hoe vraag je een culturele subsidie aan bij de gemeente Elsene?

(ten laatste op 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar)

1

Contacteer de dienst Cultuur (cultuur@elsene.brussels – 02 515 64 63)

2

Vul het subsidieaanvraagformulier in.

3

Stuur het ondertekend terug naar culture@ixelles.brussels of per post: Ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen – Dienst Cultuur van Elsene, Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene.

Enkele tips

Het toevoegen van een projectpresentatiedossier of andere communicatiemiddelen kan helpen ter verduidelijking en bij de toekenning van een subsidie.

Het aanvraagformulier voor de toelage moet ondertekend zijn. In het geval van een organisatie is het belangrijk na te gaan of degene die het formulier ondertekent wel degelijk bevoegd is om de organisatie te vertegenwoordigen. Voor een vzw bijvoorbeeld, moet de naam van de ondertekenende duidelijk vermeld staan in de statuten van de vzw. Indien je een aanvraag doet als rechtspersoon, ga dan na of de statuten van je organisatie in orde zijn. Indien niet is de aanvraag onontvankelijk.

Indien je al een lopende projectsubsidie toegekend kreeg door de gemeente Elsene, moet die subsidie afgesloten zijn alvorens een nieuwe aanvraag kan worden ingediend.

Neem bij eventuele vragen contact op met de dienst Cultuur (cultuur@elsene.brussels – 02 515 64 63)

De beslissing is: positief

  • Een overeenkomst wordt je toegestuurd.

  • De overeenkomst moet verplicht zijn ondertekend door beide partijen vóór de ingebruikname van de zaal.

  • Zorg ervoor dat de juiste verzekeringen zijn afgesloten. De verzekering als ‘organisator’ en de verzekering ‘brand- /waterschade’ moeten in orde zijn vóór de ingebruikname van de zaal.

De beslissing is positief

  • Een overeenkomst wordt je toegestuurd.

  • Bij ondertekening van de overeenkomst zal 80% van het toegekende subsidiebedrag gestort worden.

  • De resterende 20% zal gestort worden bij het indienen van de bewijsstukken, overeenkomstig met de overeenkomst.

De beslissing is positief

  • Een overeenkomst wordt je toegestuurd.

  • Bij het ondertekenen van de overeenkomst, zal 80% van het toegekende subsidiebedrag gestort worden, voor zover een eventuele vorige subsidie is afgesloten.

  • De resterende 20% zal gestort worden bij het indienen van de bewijsstukken. Je hebt tot 30 juni van het jaar volgend op het subsidiejaar om de bewijsstukken in te dienen.

De beslissing is: negatief

  • Je ontvangt de beslissing per post.

Relevante documenten