Zoeken

Click "Enter" to submit the form.

icon_round/back
Startpagina  / Artikels  / Projectoproep: Tentoonstellingen Kapel van Boondaal

Projectoproep: Tentoonstellingen Kapel van Boondaal

De gemeente Elsene lanceert een projectoproep om tentoonstellingen te selecteren voor het cultuurseizoen 2023-2024 in de Kapel van Boondaal.

De gemeente zal drie tentoonstellingsprojecten selecteren die de beeldende kunsten (klassieke, hybride of innoverende praktijken) in de schijnwerpers stellen.

 

De geselecteerde tentoonstellingen zullen plaatsvinden op volgende data :

 • 15/11/2023 – 03/12/2023
 • 13/03/2024 – 31/03/2024
 • 17/04/2024 – 05/05/2024

 

Deadline voor het indienen van een kandidatuur : woensdag 8 maart 2023 om middernacht.

 

Deze projectoproep is afgelopen, het is niet meer mogelijk om een dossier in te dienen. De volgende projectoproep voor het seizoen 2024-2025 zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024.

Wie mag deelnemen aan deze oproep?

 

De oproep staat open voor kunstenaars, curatoren en project managers die resident zijn in België (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

 

Elke kandidaat mag slechts één tentoonstellingsproject indienen.

 

Wat krijg ik als mijn project geselecteerd is?

 

De laureaten van de oproep mogen rekenen op:

 • de terbeschikkingstelling van de Kapel van Boondaal voor een periode van 3 à 4 weken;
 • financiële ondersteuning ter hoogte van 2000,00 EUR;
 • technische bijstand voor de op- en afbouw van hun tentoonstelling (ter hoogte van max. 2 dagen voor opbouw en 2 dagen voor afbouw);
 • de verspreiding van communicatie over de tentoonstelling;
 • de organisatie van een vernissage.

 

Welke documenten moet ik indienen?

 

Het dossier moet de volgende documenten bevatten om ontvankelijk te zijn:

 • het naar behoren ingevulde en gehandtekende kandidaatstellingsformulier ;
 • een beknopte portfolio met een tiental fotografische reproducties van vorige tentoonstellingsprojecten en een presentatie van het project met beschrijvingen en beeldmateriaal van werken die waarschijnlijk worden tentoongesteld;
 • een curriculum vitae van elke kunstenaar die waarschijnlijk wordt tentoongesteld;
 • indien van toepassing, een curriculum vitae van de organisator/curator van de tentoonstelling.

 

Indien een van de vereiste documenten ontbreekt, wordt het dossier als onvolledig beschouwd en onmiddellijk uitgesloten.

 

Op basis van welke criteria worden de projecten beoordeeld?

 

 • Relevante links met de pijlers die zijn beschreven in het Cultuurbeleidsplan ‘Co’ 2020-2025 en in het meerderheidsakkoord van de gemeente Elsene dat van kracht is op het moment van de oproep (50/100): Het tentoonstellingsproject sluit aan bij de waarden van de gemeente en duidt een verband aan met ten minste 2 pijlers van het cultuurbeleidsplan “CO” 2020-2025 ;
 • Artistieke kwaliteit (30/100) : de kwaliteit van het tentoonstellingsproject en de kunstwerken die waarschijnlijk worden tentoongesteld, naar de beoordeling van de juryleden;
 • Methodologische kwaliteit (20/100) : Het tentoonstellingsproject is realistisch en haalbaar (budget, retroplanning, enz.)

 

Wie evalueert de dossiers?

 

Een preselectiejury bestaande uit (5) leden van het gemeentebestuur beoordeelt alle ontvangen kandidaturen. Deze jury bestaat uit de projectleider beeldende kunst, het diensthoofd van de dienst Cultuur, het departementshoofd van Onderwijs, Cultuur en Sport, de directeur van de École des Arts van Elsene en de conservator van het Museum van Elsene. De kandidaten die de preselectie halen  worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiejury eind maart-begin april.

 

Een selectiejury van (7) leden beoordeelt de dossiers en ontmoet de kandidaten van de preselectie alvorens advies uit te brengen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze jury bestaat uit de directeur van de École des Arts van Elsene, de conservator van het Museum van Elsene, een vertegenwoordiger van de academische sector, een beeldend kunstenaar, een journalist, een curator en een vertegenwoordiger van de burgers. De selectie van de laureaten van de oproep wordt eind april bekendgemaakt.

 

Hoe moet ik mijn dossier indienen?

 

Het volledige kandidatuursdossier moet ten laatste op woensdag 8 maart 2023 om middernacht ingediend worden via de website cultuur.elsene.be.

 

Deze projectoproep is afgelopen, het is niet meer mogelijk om een dossier in te dienen. De volgende projectoproep voor het seizoen 2024-2025 zal plaatsvinden in het voorjaar van 2024.

 

Elk dossier dat na deze deadline wordt ingediend zal niet in acht worden genomen.

Meer informatie :

Twee infosessies worden online georganiseerd op volgende data: dinsdag 21 februari 2023 om 17u00 en dinsdag 28 februari 2023 om 12u30. Gelieve de dienst Cultuur per e-mail aan te schrijven (cultuur@elsene.brussels) om u in te schrijven en een link voor de infosessie toegestuurd te krijgen.

 

Een FAQ is beschikbaar op de website cultuur.elsene.be waar antwoorden op de meest gestelde vragen terug te vinden zijn.

 

Contactpersoon voor deze oproep:
Mr. Mathieu Menten, Projectleider beeldende kunst, mathieu.menten@ixelles.brussels – 02 515 64 09