Zoeken

Click "Enter" to submit the form.

icon_round/back
Startpagina  / Artikels  / Kandidatenoproep: Europees atelier - KULT XL Ateliers

Kandidatenoproep: Europees atelier - KULT XL Ateliers

De gemeente Elsene organiseert een kandidatenoproep van woensdag 5 april t.e.m. maandag 24 april 2023 om het gemeentelijke kunstenaarsatelier van korte duur, ook gekend als “europees atelier”, van het KULT XL Ateliers netwerk ter beschikking te stellen aan beeldende kunstenaars.

 

Het atelier is gelegen in de Wiertzstraat 21a te 1050 Elsene en zal voor de volgende 4 periodes ter beschikking worden gesteld:

 • 01/07/2023 – 30/09/2023
 • 01/10/2023 – 31/12/2023
 • 01/01/2024 – 31/03/2024
 • 01/04/2024 – 30/06/2024

 

Dit type atelier is uitsluitend bestemd voor beeldende kunstenaars die NIET in België wonen, maar Europese burgers zijn en woonachtig zijn in één van de Europese lidstaten.

 

Uitzonderlijk en tot het einde van de oorlog in Oekraïne mogen Oekraïnse kunstenaars die woonachtig zijn in Oekraïne of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België ook een dossier indienen voor het atelier van kortdurig gebruik.

Toegankelijkheidsvoorwaarden

 

De oproep is gericht tot beeldende kunstenaars die:

 

 • NIET in België wonen, maar Europese burgers zijn en woonachtig zijn in één van de Europese lidstaten.
  • Uitzonderlijk en tot het einde van de oorlog in Oekraïne zullen Oekraïnse kunstenaars die woonachtig zijn in Oekraïne of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België ook een dossier mogen indienen voor het atelier van kortdurig gebruik.
 • meerderjarig (18 jaar) zijn op het moment van de oproep;
 • niet ingeschreven zijn op een hogeschool, universiteit of academie voor schone kunsten die professionele bachelor-, master- en doctoraatsdiploma’s aflevert;
 • een professionele kunstpraktijk hebben (d.w.z. een artistieke praktijk hebben die de voornaamste beroepsactiviteit van de kandida(a)t(e) vormt);
 • niet vertegenwoordigd worden door een galerij

 

Elke kandida(a)t(e) mag slechts één kandidaatstellingsdossier indienen.

 

Collectieve kandidaatstellingen worden ook aanvaard, op voorwaarde dat elk lid van het collectief aan de toegankelijkheidsvoorwaarden voldoet. Leden van een collectief mogen voor dezelfde oproep geen individueel dossier indienen.

 

Kunstenaars die naar aanleiding van een vorige oproep reeds gebruik hebben kunnen maken van de gemeentelijke kunstenaarsateliers, hebben niet het recht zich opnieuw aan te melden.

Wat krijgen de laureaten van deze oproep aangeboden?

 

De laureaten van deze oproep mogen rekenen op:

 

 • het gebruik van een gemeentelijk kunstenaarsatelier voor een afgebakende periode van 3 maanden ;
 • de terbeschikkingstelling van de tentoonstellingszaal gelegen in de Wiertztstraat 23 te 1050 Elsene om er tentoonstellingen en evenementen te organiseren tijdens hun residentieperiode, op basis van de beschikbaarheid van de zaal en in samenspraak met de dienst Cultuur;
 • een communicatiekanaal: voorstelling van de kunstenaars op de culturele website en sociale netwerkplatformen van de gemeente Elsene, verspreiding van de evenementen van de kunstenaars;
 • een programma van workshops en netwerkopportuniteiten met spelers uit het culturele veld;
 • indien nodig, technische ondersteuning voor de op- en afbouw van een tentoonstelling of activiteit in de tentoonstellingsruimte, gelegen in de Wiertzstraat 23 te 1050 Elsene (ter hoogte van max. 2 dagen voor opbouw en 2 dagen voor afbouw);
 • indien nodig, de organisatie van een vernissage.

Welke verplichtingen hebben de laureaten van deze oproep?

 

Vanaf het moment dat de laureaten de subsidie aanvaarden, verbinden zij zich ertoe:

 

 • een verzekering brand, waterschade en burgerlijke aansprakelijkheid te sluiten voor persoonlijke bezittingen, werkmateriaal en kunstwerken die in hun gemeentelijk atelier zijn opgeslagen;
 • een borgsom van 1000 EUR te betalen ter dekking van eventuele schade die tijdens de bezetting van de werkplaats wordt veroorzaakt. (Dit bedrag wordt aan het einde van de residentie teruggestort);
 • de kosten te betalen voor het gebruik van hun atelier (water, gas, elektriciteit, verwarming) zoals beschreven in de overeenkomst voor beschikbaarstelling van het atelier;

 

Naleving van deze voorwaarden is van essentieel belang zodat de laureaten ten volle gebruik kunnen maken van de hun toegewezen gemeentelijk atelier.

 

Het atelier is een uitsluitend een werkruimte. De gemeente Elsene voorziet geen toelage voor het huren van een woning. De kandidaten dienen zelf voor hun woonplaats in Brussel te zorgen voor de duurtijd van de bezetting van het atelier.

Welke documenten moet ik indienen om mij kandidaat te stellen?

 

Het dossier moet de volgende documenten bevatten om ontvankelijk te zijn:

 

 • het naar behoren ingevulde en ondertekende kandidaatstellingsformulier;
 • een beknopt portfolio met een tiental fotografische reproducties van werken en/of tentoonstelling van de kandida(a)t(e);
 • eventueel een document met maximaal vijf links naar het video- en/of performancewerk van de kandida(a)t(e);
 • een curriculum vitae van de kandida(a)t(e);
 • indien van toepassing, een curriculum vitae van elk lid van het collectief dat zich gezamenlijk kandidaat stelt.

 

Indien een van de vereiste documenten ontbreekt, wordt het dossier als onvolledig beschouwd en onmiddellijk uitgesloten.

Op basis van welke criteria worden de projecten beoordeeld?

 

 • Relevante links met de pijlers die zijn beschreven in het Cultuurbeleidsplan ‘Co’ 2020-2025en in het meerderheidsakkoord van de gemeente Elsene dat van kracht is op het moment van de oproep (50/100): Het residentieproject sluit aan bij de waarden van de gemeente en duidt een verband aan met ten minste 2 pijlers van het cultuurbeleidsplan “CO” 2020-2025 ;
 • Artistieke kwaliteit (30/100): de kwaliteit van het werk van de kandida(a)t(e), naar de beoordeling van de juryleden;
 • Methodologische kwaliteit (20/100): Het residentieproject is realistisch en haalbaar binnen de tijd die voor de residentie wordt toegekend.

Wie evalueert de dossiers?

 

Een preselectiejury bestaande uit (5) leden van het gemeentebestuur beoordeelt alle ontvangen kandidaturen. Deze jury bestaat uit de projectleider beeldende kunst, het diensthoofd van de dienst Cultuur, het departementshoofd van Onderwijs, Cultuur en Sport, de directeur van de École des Arts van Elsene en de conservator van het Museum van Elsene. De kandidaten die de preselectie halen  worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiejury midden mei (digitaal).

 

Een selectiejury van (8) leden beoordeelt en ontmoet de kandidaturen van de preselectie alvorens advies uit te brengen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Deze jury bestaat uit de directeur van de École des Arts van Elsene, de conservator van het Museum van Elsene, een vertegenwoordiger van de Europese instellingen, een vertegenwoordiger van de academische sector, een beeldend kunstenaar, een journalist, een curator en een vertegenwoordiger van de burgers. De selectie van de laureaten van de oproep wordt begin juni bekendgemaakt.

Hoe moet ik mijn dossier indienen?

 

Het volledige kandidatuursdossier moet ten laatste op maandag 24 april 2023 om 10:00 online ingediend worden via de website cultuur.elsene.be. (Klik HIER)

 

Kandidaturen mogen ook op de volgende manier worden ingediend:

 

 • door het officiële inschrijvingsformulier, samen met het artistieke dossier, per post of aangetekend te versturen naar het college van burgemeester en schepenen, p/a de dienst Cultuur, Elsensesteenweg 168, 1050 Brussel, waarbij het poststempel als ontvangstbewijs geldt;
 • of door persoonlijke afgifte van het inschrijvingsformulier en het artistieke dossier op de op het officiële inschrijvingsformulier vermelde plaats, tegen ontvangstbewijs;

 

Elk dossier dat na deze deadline wordt ingediend zal niet in acht worden genomen.

 

Dossiers die per e-mail worden ingezonden zijn niet ontvankelijk en worden niet in acht genomen.

Meer informatie

Twee infosessies worden online georganiseerd op woensdag 12 april 2023 om 12u30 en op woensdag 19 april om 12u30. Gelieve de dienst Cultuur per e-mail aan te schrijven (cultuur@elsene.brussels) om u in te schrijven en een link voor de vergadering toegestuurd te krijgen.

 

Een FAQ is beschikbaar op de website cultuur.elsene.be waar antwoorden op de meest gestelde vragen terug te vinden zijn.

 

Contactpersoon voor deze oproep

Mathieu Menten, projectleider beeldende kunst, mathieu.menten@elsene.brussels – 02 515 64 09