Zoeken

Click "Enter" to submit the form.

icon_round/back
Startpagina  / Artikels  / FAQ : Kunstenaarsateliers

FAQ : Kunstenaarsateliers

Hoeveel kunstenaarsateliers omvat het KULT XL Ateliers netwerk?

Het netwerk van gemeentelijke kunstenaarsateliers KULT XL Ateliers omvat momenteel 9 werkplekken:

7 ateliers in de Wiertzstraat 23
1 atelier in de Herfststraat 44
1 atelier in de Troonstraat 95

 

KULT XL Ateliers is een netwerk in ontwikkeling: 7 ateliers in de Wiertzstraat, 1 atelier in de Herfststraat en 1 atelier in de Troonstraat worden gratis ter beschikking gesteld aan opkomende kunstenaars voor een periode van 6 maanden tot 2 jaar. Het netwerk zal in de toekomst worden uitgebreid.

Hoe kan ik een atelier van het KULT XL Ateliers netwerk toegewezen krijgen?

De kunstenaarsateliers worden toegewezen via een kandidatenoproep en op basis van een dossier. Elk voorjaar wordt een kandidatenoproep gelanceerd om een of meer beschikbare werkplekken toe te wijzen.

 

De kandidatenoproep wordt gepubliceerd op de website cultuur.elsene.be en wordt verspreid via onze nieuwsbrief en sociale mediaplatformen. Om de KULT XL nieuwsbrief te ontvangen, kan u zich hier inschrijven.

Voor hoeveel tijd kan ik een atelier in gebruik nemen?

KULT XL Ateliers biedt twee soorten ateliers aan:

Ateliers van lange duur (1 jaar, max. 1 keer hernieuwbaar): deze ateliers zijn bestemd voor beeldende kunstenaars die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, ongeacht hun nationaliteit.

Voorbeeld: Ik ben een Senegalese/Belgische/Litouwse/Amerikaanse/enz. artiest en ik woon in Brussel: ik kan een aanvraag indienen voor een atelier van lange duur.

 

Eén atelier van korte duur, ook “Europees atelier” genoemd (6 maanden): dit atelier is voorbehouden aan beeldende kunstenaars die niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of elders in België wonen EN die de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie (anders dan de Belgische nationaliteit).

Voorbeeld: Ik ben een Finse/Nederlandse/Ierse/Zweedse/etc. kunstenaar en ik woon in Frankrijk, maar ik zou graag de Brusselse kunstscène willen ontdekken: ik kan een aanvraag indienen voor een atelier van korte duur.

Wanneer is de volgende kandidatenoproep?

De volgende kandidatenoproep zal begin 2023 plaats vinden en zal betrekking hebben tot de bezetting van de volgende 7 werkplekken:

– 6 ateliers van lange duur in de Wiertzstraat 21a (vanaf 01/07/2023)

– 1 atelier van korte duur (het “Europees” atelier) in de Wiertzstraat 21a (vanaf 01/07/2023)

 

De voorwaarden van de oproep worden op deze website en op onze sociale netwerken gepubliceerd.

Ik heb in het verleden al gebruik mogen maken van een atelier van het KULT XL Ateliers netwerk: mag ik opnieuw een aanvraag indienen?

Nee. Als u al eens gebruik heeft gemaakt van een gemeentelijk kunstenaarsatelier kunt u geen nieuwe aanvraag indienen voor de betrekking van een werkruimte.

Ik sta op de reservelijst voor een atelier dat in de vorige oproep werd voorgesteld: kan ik een aanvraag indienen voor een andere oproep?

Ja, u kunt zich inschrijven voor een andere werkplaats dan die waarvoor u op de wachtlijst staat. Als u een werkplaats toegewezen krijgt, wordt uw naam van de reservelijst geschrapt.

Wij zijn een kunstenaarscollectief. Mogen we een dossier indienen?

Ja, indien elk lid van het collectief voldoet aan de toegankelijkheidsvoorwaarden van de oproep. Deze voorwaarden staan vermeld in het selectiereglement van de oproep, die u hier kan raadplegen.

Ik maak deel uit van een kunstenaarscollectief, maar ik heb ook een individuele praktijk. Kan ik een dossier indienen op naam van mijn collectief EN een dossier op mijn eigen naam?

Nee. Leden van een collectief kunnen geen individuele kandidatuur indienen als zij voor dezelfde oproep al een kandidatuur voor het collectief indienen.

Mag ik mijn kandidatuur in het Engels inzenden?

Nee. U moet het formulier in het Frans of het Nederlands invullen om uw aanvraag te kunnen valideren.

Waar kan ik het cultuurbeleidsplan "Co" 2020-2025 en de algemene beleidsnota van de gemeente Elsene raadplegen?

U kunt ze raadplegen op deze website:

Klik hier om het cultuurbeleidsplan “Co” 2020-2025 te raadplegen.

Klik hier om de algemene beleidsnota van de gemeente Elsene te raadplegen.

 

Indien nodig kunt u ook vragen om een exemplaar per post te ontvangen, door een e-mail te sturen naar cultuur@elsene.brussels of per telefoon op 02 515 64 63

Als ik word geselecteerd om een werkplaats te bezetten, wat krijg ik dan als steun?

De werkplaats waarvoor u bent geselecteerd, kunt u gedurende een bepaalde periode (van 6 maanden tot één jaar, eenmaal te verlengen) bezetten.

U kunt ook gebruik maken van de tentoonstellingsruimte in de Wiertzstraat 23 te 1050 Elsene voor de organisatie van een tentoonstelling en/of een evenement tijdens de bezetting van het atelier.

De gemeente biedt ook een communicatiekanaal aan: presentatie van de kunstenaars op de culturele website en de sociale media platformen van de dienst Cultuur, verspreiding van informatie over tentoonstellingen en evenementen van de kunstenaars in residentie.

De dienst Cultuur zorgt ook voor netwerkopportuniteiten met lokale culturele partners.

Indien nodig kan u rekenen op technische ondersteuning bij het opzetten en afbreken van een tentoonstelling of activiteit in de tentoonstellingsruimte. Indien van toepassing, zorgt de dienst Cultuur voor een vernissage.

Als ik geselecteerd ben om een werkplaats te bezetten, wat zijn mijn verplichtingen en welke kosten zijn voor mijn rekening?

Als u wordt geselecteerd om een atelier te bezetten, verbindt u zich ertoe:

– uw atelier minstens één keer per jaar open te stellen voor het publiek, op een datum die in overleg met de dienst Cultuur wordt vastgelegd;

– een brand-, waterschade- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor persoonlijke bezittingen, werkmateriaal en kunstwerken die in uw atelier zijn opgeslagen;

– een waarborg te betalen zoals beschreven in de overeenkomst voor het gebruik van de werkruimte;

– de verbruikskosten te betalen (water, gas, elektriciteit, verwarming), zoals beschreven in de overeenkomst voor het gebruik van de studio.

Kan ik in mijn werkplaats wonen?

Nee. De ateliers zijn alleen werkruimtes. Het is verboden daarin te wonen of zich er te domicilieren.

Zijn er nog andere plaatsen in Elsene en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ateliers aanbieden?

Ja, er zijn verschillende culturele instellingen en andere kunstenaarsateliersnetwerken die residenties aanbieden, we stellen u er enkele voor:

Fondation CAB

Pilar

GC Elzenhof

La Maison Commune

Fondation Carrefour des arts

Kunstenwerkplaats (Pianofabriek)

WIELS

Fondation Thalie

 

De Fédération Wallonie-Bruxelles (Franse gemeenschap) heeft ook een document opgesteld waarin talrijke residenties voor kunstenaars in Brussels en Wallonië worden voorgesteld.

Ik wil een werkplaats huren. Waar kan ik er vinden?

Er zijn verschillende organisaties die betaalbare werkplaatsen aanbieden in de regio, hieronder sommen we er enkele op:

Level Five

Entrakt

Communa

Woningfonds Brussel

Ateliers Mommen

 

Verschillende groepen op sociale media bieden ook ateliers te huur aan in de regio, bijvoorbeeld:

https://www.facebook.com/groups/277322442467426/

https://www.facebook.com/groups/778566252209087/

https://www.facebook.com/groups/485953328905304/

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beheerd?

Uw gegevens worden verzameld om de administratieve ontvankelijkheid van uw kandidatuur te controleren, zoals vermeld in het privacybeleid van de kandidatenoproep. Zij maken het ook mogelijk om in geval van selectie de subsidie toe te kennen. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de administratie en zullen niet worden meegedeeld aan de jury (met uitzondering van de naam van de kandidaat). Uw gegevens worden tot één jaar na de selectie van de laureaten bewaard.

Ik vind geen antwoord op mijn vraag: wie mag ik contacteren?

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem dan contact op met de dienst Cultuur via e-mail op cultuur@elsene.be of per telefoon op 02 515 64 63