Zoeken

Click "Enter" to submit the form.

icon_round/back
Startpagina  / Artikels  / Intimistisch concert zoekt welwillende gastheer

Intimistisch concert zoekt welwillende gastheer

De vzw draagt de naam van een belofte : Glaïeuls Paradise.  De vereniging organiseert concerten in de huiskamer van particulieren te Brussel.  Deze idyllische naam refereert naar het adres waar het eerste evenement plaatsvond : in de huiskamer van haar oprichtster, Cindy Aguado, Gladiolenstraat (« Glaïeuls » in het Frans) te Ukkel.  Het zaadje is geplant…

De geschiedenis begint in 2014 : « ik heb mij geïnstalleerd in een inspirerende duplex.  Liever dan etentjes te organiseren tussen vrienden, heb ik mij gelanceerd in de organisatie van intimistische concerten.  De artiesten werden vrijwillig betaald, ik hield mij bezig met de bar.  De van mond tot mond reklame heeft gewerkt en, elke maand, vond er een ander concert plaats in mijn appartement. »

 

In 2017 werd het huis verkocht ; Cindy, gepassioneerd door muziek, weigert om een project te verlaten dat haar nauw aan het hart ligt.  « Ik heb gezien welk effect de concerten hadden bij de mensen, deze intimiteit die iets sterk creëert tussen de deelnemers maar ook met de artiesten.  Het was primordiaal dat ik het project voortzette, evenwel met als rode draad de authenticiteit en de ontmoeting met de gastheer van het concert. »  Cindy maakt het project rondreizend, vrijwilligers voegen zich aan haar toe, een team wordt gevormd rond de concerten.  Een toetredingscharter voor de gastheer wordt opgesteld, een netwerk wordt gecreëerd en vzw Glaïeuls Paradise wordt opgestart.

 

Cindy stelt een andere verspreidingswijze voor dan de traditionele zalen.  Hierdoor kan de vzw erkend worden door de Federatie Wallonië-Brussel en de COCOF, met respect voor enkele voorwaarden : beschikking over een professionele geluidsinstallatie, een kaartverkoop inrichten, de artiesten contracten laten tekenen.  Glaïeuls Paradise vindt beetje bij beetje haar plaats binnen het bestaande aanbod.

 

« Een geluidsingenieur heeft mij een kit aangeraden die aangepast is aan configuraties binnen een appartement, waardoor ik kon investeren in materiaal om concerten te professionaliseren.  Ik maak ook deel uit van commissies om mijn ervaring en realiteiten op het terrein te delen.  Het vak van programmator leer je al doende ; er is geen echte vorming.  In het begin werkte ik gevoelsmatig.  Nu ik ingeschreven ben in een professioneel netwerk is mijn horizon verbreed.

 

Wanneer covid toesloeg en ons leven overhoop gooide vond Cindy meer dan ooit zingeving in haar project.  « Het publiek zoekt naar cocooning maar ook naar verbinding.  Mijn eerste doel is dat mensen eclectische artiesten ontdekken, met een boodschap, soms via introspectie, soms meer feestelijk, altijd binnen genderpariteit. »

 

Binnen de perspectieven die zich aftekenen zijn twee projecten in voorbereiding : de intimistische concerten in de wijken en de burgerconcerten.  De eerste worden uitgedacht als huiskamers in de publieke ruimte binnen een wijk waar het cultureel aanbod minder belangrijk is. De tweede zullen georganiseerd worden in collectieve tuinen, gegroepeerde woningen… « Op termijn wordt er overwogen om zich buiten Brussel te begeven, misschien zelfs binnen Europa.  Wij wensen een inspirerend model te zijn dat uitwisselingen bevordert. »

 

In Elsene hebben drie concerten ondersteund door de Cultuurdienst reeds het daglicht gezien binnen de wijken Keyenveld en Germoir. « We zitten in een goede dynamiek, maar in de toekomst willen wij nog meer publiek bereiken in de wijk, de buren.  Wij lanceren dus een oproep aan de Elsenaars voor het komende seizoen.  Intimistisch concert zoek uitnodigende buur. »